sunnuntai 18. tammikuuta 2015

TORIPARKISTA KANSANÄÄNESTYS?

(Artikkeli luettavissa myös Turkulainen-lehdessä, sivu 7: http://www.lehtiluukku.fi/lehti/turkulainen/_read/17.01.2015/67133.html)

Turkulainen Juuso Virta ehdottaa kansanäänestystä toriparkista. Äänestystä hän perustelee mm. vaatimalla, että ”päätöksentekoon tarvitaan kaikkia”. Yhdyn siihen, että kaikkia tarvitaan... Ottaessaan käsittelyyn äänestyksen tuloksen päättäjät voisivat näin tärkeässä asiassa vihdoin aidosti toteuttaa kaupunkikansan tahdon. Toinen kysymys on kokonaan se, loppuisiko vai jatkuisiko – äänestyksen tuloksesta riippumatta – vanha meininki tiettyjen puolueiden ja liikemiesten yhteisiä toriparkki-intressejä ajavan konklaavin tukeminen. Eikö riitä, että näistä lähtökohdista tapahtunut yhteisten (!) asioiden hoito on Turun edustuksellisessa demokratiassa ollut jo parikymmentä vuotta jos ei nyt ihan retuperällä niin hakoteillä kuitenkin?Periaatteessa kannatan kansanäänestystä toriparkista. Käytäntö on kuitenkin oma lukunsa, koska lain mukaan kunnalliset kansanäänestykset eivät ole sitovia. Äänestyslukujen ollessa kuinka korkeat tahansa kaupunginvaltuutetut tulisivat todennäköisesti jälleen vetoamaan demokraattiseen edustuksellisuuteensa. Päätöksensä parkin rakentamisen puolesta syntyisivät heidän harjoittamansa ”politiikan” ikiaikaisessa jatkumossa taas tänäkin vuonna. Syystä tällaisen tragikoomisen äänestysnäytelmän järjestäminen on Turussa aivan turha.Viitattu Turun tauti ei yksin ole turkulaisten (päättäjien!) oma vika, vaan harjoitettu kunnallispolitiikka johtuu osittain ajastaan pahasti jäljessä laahaavasta lainsäädännöstä. Mutta mikä olisi se voima, joka saisi Turun päättäjät aidosti kuuntelemaan kaupunkikansaansa? Tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia, jotta perustuslain 2 §:n mukainen kansanvaltaan sisältyvä ”oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen” toteutuisi kuntayhteisön päätöksenteossa. On säädettävä uusi laki kunnallisesta kansanäänestyksestä vastaamaan kuntalaisten tarvetta vaikuttaa ja osallistua heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Ehdotus lain uudistamisesta tältä osin on itse asiassa jo lähtenyt liikkeelle.Valtiovarainministeriölle osoitetussa lausunnossaan (8.5.2014) hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Meidän Turku ry esitti ”[… ] kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä, jos vähintään  10 % kun­nan äänioik­eutetuista sitä vaatii. Jos äänestysprosentti kansanäänestyksessä on yli 50 %, päätös on sito­va. Kunnanhallituksen tehtävänä on panna päätös täytäntöön.” Yhdistys lausui myös, että on todella turhauttavaa seurata vuodesta toiseen, kuinka kun­talaisaloitteet ja kuulemistilaisuudet eivät johda mihinkään. Yhdistyksen mielestä olisi vuorovaikutteisen ja osallistuvan demokratiakäsityksen mukaista, että edustuksellisen demokratian lisäksi olisi olemassa suoraa demo­kratiaa. Kansanäänestysten hyödyntäminen aktivoisi ihmisiä ottamaan selvää asioista, osallistumaan, otta­maan kantaa ja keskustelemaan, mikä nostaisi äänestysaktii­visuutta kuntavaaleissa.On toivottavaa, että lainsäätäjät heräisivät paremmin huomioimaan kansalaisten vaikuttamisen tarpeet ja toiveet. Turun päättäjillä ei ole kuitenkaan mitään syytä odotella tämän tärkeän lainuudistuksen voimaantuloa, koska he sitä ennen voivat omaehtoisesti tehdä toriparkista oikean päätöksen, joka vastaa kaupunkilaisten enemmistön toriparkkia vastustavaa kantaa.