sunnuntai 9. helmikuuta 2014

TURUN KESKUSTAA KEHITETTÄVÄ LAIN MUKAISESTI

(Julkaistu Turkulainen-lehdessä 8.2.2014)

Pauliina de Anna ja Maarit Nermes nostavat (Turkulainen 15.1.) ansiokkaasti esille ne syyt, miksi kaupungin ydinkeskusta on jäänyt jo useamman vuosikymmennen ajan kehittämättä. Kirjoittajat toteavat: ”(...) on kulunut 11 vuotta, eikä osayleiskaavasta ole saatu aikaiseksi edes luonnosta. Sen sijaan on laadittu kahteen kertaan torikulman ja toriparkin asemakaavat, jotka hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus ovat jo kertaalleen kumonneet.”

Asiakirjoista käy ilmi, että silloinen kaupunginjohtaja (Kok.) oli keskustan ”kehittämiseksi” perustamansa työryhmän vetäjänä sivuuttanut kaupungin ao. päätöksentekoelinten, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä kiinteistö- ja rakennustoimenlautakunnan kuulemisen. Työryhmän loppuraportin ”Turun keskusta-alueen kehittäminen 23.6.1993 (30 s.)” johdonmukainen seuraus oli, että kaupunginjohtaja lähti yhdessä tuntemiensa liikemiesten kanssa toteuttamaan raportin periaatepäätöstä kaupungin ydinkeskustan kehittämiseksi. Päätöstä ei siis tehty kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuustossa. Nekin päätökset, jotka kaupunginvaltuusto myöhemmin teki, kuten keskustan osayleiskaavan laatimispäätös vuodelta 1997, on jätetty kuntalain vastaisesti täytäntöön panematta.

Kaupungin ydinkeskustan suunnittelu on palautettava oikeille raiteilleen, jolloin – laatimalla keskustan kehittämisen osayleiskaava – voidaan vihdoin varmistaa paitsi asioiden lainmukainen menettely myös ja erityisesti se, että vain näin menetellen saadaan kauppatorin, puutorin, maanalaisten paikoitushallien mahdollisen laajentamisen, matkakeskuksen sekä keskustan kautta kulkevan liikenteen jne. kattavan, hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteet ja tavoitteet toteutetuksi.

Muussa tapauksessa – toriparkkimyönteiseksi harhautetun valtuuston päätösten pysyessä voimassa – maineikkaan Turun kaupungin keskustaa tultaisiin edelleenkin ”kehittämään” kuntalain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä hyvän hallinnon ja demokratian pelisääntöjen vastaisesti. Sellaista yhteiskuntasuunnittelun harakiriä me laillisuutta ja hyviä pöytätapoja rakastavat turkulaiset emme yksinkertaisesti voi hyväksyä!