keskiviikko 31. lokakuuta 2012

PERUSPALVELUJEN ULKOISTAMISESTA

Olemme viime päivinä kuulleet huolestuttavia uutisia julkisen terveydenhuoltomme tilasta. Kyseessä on yhteiskuntamme perustaa nakertava kehitys, joka on seurausta valtaeliitin omaksuman uusliberalistisen doktriinin mukaisesta strategis-poliittisesta linjasta, jolle leimallista on julkisten peruspalvelujen ulkoistaminen yksityiselle bisnekselle.

Operaatiota kutsutaan hämäävästi valtionohjaukseksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Hallituksen oikeistovoimin kunnallinen peruspalvelutuotanto kriisiytetään. Kuntarahoituksen valtionosuuksia vähennetään rajusti, jolloin voidaan todeta, että julkiset palvelut eivät toimi tai ne toimivat huonosti. On saatu syy ilmoittaa kansalle, että peruspalvelut pitää ulkoistaa yksityisille firmoille, joiden väitetään hoitavan potilaansa paremmin ja tehokkaammin. Samalla – kuten asiaan kuuluu – unohdetaan mainita ne mittarit, jotka osoittavat yksityishoidon paremman tehokkuuden.

Kasvava määrä peruspalveluhenkilöstöä on syystä saatu ”ohjatuksi” määräaikaisiin työsuhteisiin, silpputöihin, irtisanomisiin ja heikentyviin työskentelyolosuhteisiin. Määrärahojen leikkaukset estävät palauttamasta resursseja, jotka tarvitaan lääkäripulan helpottamiseen, potilasjonojen lyhentämiseen ja kasvavan eläköitymisen aiheuttaman lisääntyvän hoidon toteutukseen. Hoitohenkilöstö on tarkoituksellisesti ajettu tapetin ja seinän väliin heidän taistellessa työpaikkansa pysyvyydestä. Ei siis ole lainkaan ihme, että Suuri Kriisiyttäjä on toimiensa pakkosyöttäjänä onnistunut antamaan kuvan yksityistämisestä paremman ja tehokkaamman hoidon toteuttajana. Näin on toteutumassa kansakuntamme pääideologin, Kokoomuksen, ulkoistamis- ja yksityistämismanian keskeinen tavoite rahan parantavan vaikutuksen istuttamiseksi kunnalliseen peruspalvelutuotantoon.

Tehokkaammin lääkärit ja hoitajat eivät voi potilaitaan yksityisessä bisneksessä kuitenkaan hoitaa. Sen todistaa Adam Smithin klassinen talousteoria, jonka mukaan esim. juuri sairaanhoito on ”tuottamatonta” työtä, koska siitä ei millään voi nyhtää ns. lisäarvoa sijoitetun pääoman jatkeeksi. Siispä ulkoistamaan ja yksityistämään! Ja kas, samasta työstä onkin hetkessä tullut tuottavaa. Ja niin mainittuihin peruspalveluihin sijoitetut pääomat tulevat kohisten nousevine korkoineen takaisin. Tämä ei ole sattumaa, kun tiedämme globaalien suurpääomasijoittajien jo saalistavan kansainvälisillä markkinoilla kaupattavia peruspalvelujamme. Kymmeniä, kenties jo satoja miljoonia euroja soljuu sukkelasti kasvottoman Molokin kitaan, pois maastamme. Siis mitkä rahat? Tietysti juuri ne kriisiyttämisellä halutut ja saavutetut ”säästöt”, jotka palvelujen ulkoistamisen kautta ohjautuvat yksityisen bisneksen lihaviin voittomarginaaleihin.

Tosiasia siis on, että yksityiselle bisnekselle ulkoistettuna kunnalliset peruspalvelut tulevat veronmaksajille huomattavasti kalliimmaksi, koska palveluilla edellä mainitulla tavalla keinoteltu taloudellinen hyöty ja suuret voitot valuvat kunnan, sen asukkaiden ja koko kansantaloutemme ulottumattomiin. Siis ei niiden kunnallisten peruspalvelujen kehittämiseksi, joiden ylläpito on perustuslaissa säädetty kunnan tehtäväksi perustuslain ja siitä johdettujen muiden lakien, kuten tasa-arvolain, edellytysten mukaisesti.