keskiviikko 22. elokuuta 2012

KUNNALLISVAALIT RATKAISEE TORIPARKIN KOHTALON

Kunnallisvaalien lähestyessä tunnelma Turun toriparkkikysymyksen tiimoilta lämpenee. Lehdissä ja sosiaalisessa mediassa käydään tiivistyvää keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Kaupunginvaltuuston vain yhden äänen enemmistöllä toriparkin rakentamisen puolesta viime kesäkuussa tekemästä asemakaavapäätöksestä on jätetty lukuisia valituksia Turun hallinto-oikeuteen.   Mitenkähän kaupunkikansan tahto lopulta voittaa..?  Voit seurata toriparkkikeskustelua esim. täällä: http://www.facebook.com/EiToriparkille. Seuraavassa omia näkemyksiäni asiasta - kirjoitus, joka julkaistiin tänään Turkulainen-lehdessä.

Suuri enemmistö meitä turkulaisia vastustaa toriparkkia mm. sen suurten riskien ja mittavien kustannusten vuoksi, jotka kaupunkilaiset joutuisivat aikaisempien vuosien suurten menojen päälle maksamaan. Hanketta vastaan on myös muita hyviä syitä, joita kaupunkilaiset ja kansalaisjärjestöt ovat lukuisissa kirjoituksissaan tuoneet esiin. Niitä hankkeen kannattajat eivät ole ottaneet kuuleviin korviinkaan. Kansanäänestyksen estämiset puolestaan kertovat siitä, että hanketta puoltavien päättäjien ja heidän kytköksiensä motiiveja ohjaa pelko vastustajien vahvoja argumentteja kohtaan.

Jotta saataisiin varmuus toriparkin torjumisesta ja hautaamisesta lopullisesti, kaupunkikansan ääni voidaan saada esiin myös virallisesta kansanäänestyksestä poikkeavalla, mutta yhtä luotettavalla tavalla – vieläpä ilman lisäkustannuksia. Miten?

Lokakuun kuntavaaleihin ehdolle asettuvilta vaadimme julkisen vastauksen siihen, kannattavatko vai vastustavatko he toriparkin rakentamista. Esimerkiksi maininta vastustamisesta joukkoviestimien vaalikampanjamainoksissa ja sosiaalisessa mediassa riittää. Luottamusta puoluepolitiikkaa kohtaan herättäisi se, että myös puolueet ilmoittavat virallisen kantansa toriparkista julkisuuteen. Tämä on tärkeää siksi, että äänestäjät saavat varmuuden siitä, että puolueen valituksi tullut ehdokas ei joudu esim. puoluekurin johdosta tahtomattaan syömään sanojaan valtuuston tulevissa toriparkkiäänestyksissä.

Sillä me toriparkin vastustajat äänestämme varmasti vain niitä uudelleen ehdolle asettuvia valtuutettuja, jotka vastustivat toriparkin rakentamista valtuuston äänestyksissä. Äänestämme myös vain niitä uusia valtuustoon pyrkijöitä, jotka ovat julkisuudessa ilmoittaneet vastustavansa toriparkkia. Tämä on paras tapa – kansanäänestystorjuntojen jälkeen – varmistaa, että toriparkkia kannattavien ja vastustavien äänet kohdistuvat äänestäjien tahdon mukaisesti.  

Näin kunnallisvaaleissa kaupunkilaisten ääni tulee vihdoinkin kattavasti kuulluksi, kun he pääsevät äänestämään ehdokkaita, jotka - puolueiden vastustamatta oman mielipiteensä julkistamista - etukäteen julkisesti ilmoittavat kantansa tässä kaupunkimme kehittämisen tärkeässä asiassa.