torstai 2. elokuuta 2012

VASTAUS HEIKKI VAISTEELLE TURUN TORIPARKISTA

(Julkaistu 1.8. lehdissä Aamuset ja Turkulainen)

Toriparkki Oy:n puheenjohtaja Heikki Vaiste kirjoitti Helsingin Sanomissa 30.6., että torikauppiaat ovat huolissaan torikaupan jatkumisesta rakennusaikana. Muita torikauppiaiden suuria huolenaiheita Vaiste ei tuo esiin. Hän jättää mainitsematta heidän ja kaupunkilaisten yhteisen huolen mm. torin ympärillä olevien paksujen savikerrosten vöyrymis-  ja paalutusten lahoamisvaarasta, jota tulevia tilanteita vastaamattomat tutkimukset tai ennusteet eivät poista. Vaiste ei siis ole – hanketta kannattavien päättäjien tavoin – lainkaan kiinnostunut kuuntelemaan torikauppiaita eikä niitä kaupunkilaisia, jotka ylivoimaisena enemmistönä vastustavat toriparkkia. Hänen ei tarvitse kuunnella, koska hän luottaa edustamansa yhtiön tilaamaan ”tutkimukseen”, jolla selvitettiin toria liki olevien yritysten ja niiden työntekijöiden myönteinen suhtautuminen toriparkkia kohtaan. Ei etäämmällä torista olevien yritysten ja niiden työntekijöiden suhtautumista, jotka eivät toriparkista hyödy.

Eräs tärkeä näkökohta, jonka vaikutuksia Turun ydinkeskustan – sisältäen torin vierialueella jo olevien paikoitushallien hyödyntämisen ja laajentamisen – pitkäntähtäimen suunnitteluun päättäjät eivät syystä ole pohtineet, liittyy kaavoitustoimintaan. Siihen kaupungin kaavoittajien ja liike-elämän yhteistyöhön, jolla liikenne- ja asiakasvirrat ohjattiin kaupungin laitamille kaavoitettuihin ja rakennettuihin super-, hyper- ja megamarketteihin, joissa riittää hehtaaritolokulla parkkitilaa niin maan alla kuin maan päällä – ja raikasta ilmaa kaiken ikäisille.

On varsin kohtuullista edellyttää, että Vaiste tai joku Turun päättäjistä kertoisi julkisesti, miten he kääntävät nämä vuolaat virrat – tai edes osan niistä – takaisin kaupungin keskustaan, jotta torin vierustan useat, tänään lähes tyhjillään olevat hallit saataisiin ensin täyteen. Takaisin niitä virtoja tuskin tuovat Vaisteen itsevarmuutta huokuvat sanat Rakentaja-lehdessä 2.4.2012 julkaistussa haastattelussa, jossa hän toteaa, että ”toriparkki on ehdoton edellytys sille, että Turun keskusta pysyy elinvoimaisena". Lukijalle jäi epäselväksi, tarkoittiko hän sitä elinvoimaisuuden tasoa, joka keskustassa vallitsi ennen asiakasvirtojen vyörymistä em. ostosparatiiseihin vai virtojen nykyistä tasoa.

Toriparkin sitominen torin uudistukseen ei ole oikea premissi ydinkeskustan tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen. Toriparkin rakentaminen ei yksinkertaisesti ole Turun kaupungin ja sen asukkaiden kokonaisedun mukaista mm. siihen liittyvien huomattavien riskien ja veronmaksajille tulleiden ja tulevien kohtuuttomien kustannusten vuoksi. Oikea lähtökohta on torin ja sen lähialueen pitkäntähtäimen kehittäminen torikaupan toimintaedellytysten parantamisen, torimiljöön arkkitehtuurin ja maisemoinnin, saasteettoman ja meluttoman liikenteen sekä kulttuuristen ohjelmasisältöjen suunnittelun funktiona. Tasokkaan suunnittelu(kilpailu)n kautta saadaan niin meitä turkulaisia kuin meidän koti- ja ulkomaisia vieraitamme – matkailijoita – houkuttava ja koukuttava viihtyisä, kulttuurisia elämyselementtejä tarjoava, ympäri vuoden avoinna oleva torikeidas.