tiistai 26. helmikuuta 2013

SUOMI ETURINTAMAAN VAARATTOMAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISESSÄ!


”Fukushiman ydinkatastrofin rahallinen arvo oli Japanin taloudellisen tutkimuskeskuksen laskelman mukaan noin 193 miljardia euroa. Tällä summalla voisi rakentaa tarpeeksi uusiutuvaa sähköntuotantoa korvaamaan Japanin kaikki 54 ydinreaktoria ja lisäksi neljä isoa polttolaitosta.” (Lähde: Greenpeace)

Kun missäänpäin maailmaa ei ole voitu välttyä ydinvoimalaonnettomuuksilta, eivätkä onnettomuusriskit kierrä Suomeakaan, olisi kohtuullista odottaa, että Japanin ydinkatastrofin aiheuttamien tuhojen ja niiden mittavien taloudellisten vaikutusten pohjalta arvioitaisiin koko ydinenergian tuottaminen Suomessa uudelleen. Argumentit, joiden mukaan uusiutuva sähköntuotanto voisi korvata ydinenergian myös Suomessa, ovat yhtä kestävät täällä kuin Japanissa.


Maailmalla otetaan alati suuremmassa mittakaavassa käyttöön uusiutuvaa energiaa. Suomen tulisi olla eturintamassa tämän vaarattoman energiamuodon hyödyntämisessä - ei jälkijunassa!  Eikä se vaadi meidänkään päättäjiltä sen enempää rohkeutta kuin luopua hyvässä järjestyksessä vaarallisesta energiasta.