tiistai 17. kesäkuuta 2014

TURUN KAUPUNGIN KESKUSTA NOPEASTI KUNTOON

(Artikkeli löytyy myös Turkulainen-lehden sivulta 8 otsikolla "Keskusta nopeasti kuntoon - vastine Rosenlöfille", täällä:

Sosiaalineuvos Jarmo Rosenlöf (Turkulainen 24.-25.5.) vaatii keskustan nopeaa kuntoon saattamista ja päätösten pikaista toteuttamista, koska keskustan kehittäminen on jo nyt pahasti myöhässä. Pelkona on tyhjien liikehuoneistöjen määrän voimakas kasvu. Tiedämme, että kivijalka- ja muita kauppoja pyörittävien yrittäjien liiketoiminta ja menestys on kaupunkimme elävänä pysymisen ehto!

Ydinkeskustan saavutettavuus – kuten Rosenlöf ehdottaa – vain kaupunkilaisten ydinkeskustaan takaisin palvelujen piiriin saattamisen kannalta ei kuitenkaan ole riittävä argumentti keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Ei myöskään se, että keskitytään vain joustavien liikennejärjestelyjen tekemiseen. Pelkästään näistä lähtökohdista tapahtuva keskustan kehittäminen ei tuo takaisin niitä kaupunkilaisia, jotka megalomaanisen kaavoitustoiminnan johdosta kaupungin laitamille syntyneisiin super-, hyper- ja muihin mammuttimarketeihin pitkissä autoletkoissa päivittäin ostoksille huristelevat.

Erityisesti ei auta se, että keskustan kehittämättä jättämisestä syytellään tavallisten kaupunkilaisten ”valituskierrettä”, kuten Rosenlöf tekee. Hän tietää, että valitukset ovat vain oire ja niillä vastustetaan valtapuolueiden näkemystä keskustan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Patogeeni löytyy aivan muualta; sieltä missä vuosikymmenien ajan on Rosenlöfinkin tuella johdettu keskustan ”kokonaisvaltaista” kehittämistä toriparkin rakentamiseen ehdollistetuilla, mutta ei-lainvoimaisilla osa-asemakaavoilla.

Esimerkiksi Meidän Turku ry painottaa keskustan kokonaisvaltaista kehittämistä siten, että kauppatorista/ydinkeskustasta tehdään ympärivuotinen viipymis- ja viihtymiskohde. Leimallista siinä ovat arkkitehtonisesti ja visuaalisesti näyttävät uudet rakenteet, taideteokset, suihkulähteet, puu- ja kukkaistutukset, valot (valoteokset), kulttuuri- ja muut tapahtumat sekä pienyrittäjyyteen perustuvan käsityöläis- ja kahvilakulttuurin ja torikaupan vaaliminen. Syntyy kaupungille näyteikkuna, jossa keskustan uusi, raikas visuaalinen ilme monipuolisen sisältötarjonnan keralla on uusi markkinointivaltti matkailusta merkittävästi hyötyvälle kaupungillemme. On selvää, että niin paikkakuntalaiset kuin erityisesti matkailijat – läheltä ja kaukaa – matkustavat entistä runsaslukuisammin näkemään ja kokemaan kaupunkimme uuden tutustumiskohteen, torikeitaan, jollaista ei ole helppo löytää muualta!

Ydinkeskustan eli torialueen kävijämäärien syystä kasvaessa sinne ei tule ryhtyä ohjaamaan lisää meluisia, saastuttavia ja katuja ruuhkauttavia henkilöautoja ja busseja – viemään pohja em. premisseistä toteutettavalta suunnittelulta. Henkilöautot ohjataan täyttämään Louhi ja muut ympäristössä olevat tyhjät parkkihallit. Keskustoria ruuhkauttavat ja saastuttavat bussit korvataan suuremmat kävijämäärät kerrallaan kuljettavilla ratikoilla. Hiljaisuutensa, luontoystävällisyytensä ja matkustusnautittavuutensa vuoksi ne vain lisäävät keskustan kansainvälisyyden ja yhteisöllisyyden ilmapiiristä iloitsevien ihmisten viihtymistä ja viipymistä shoppailun, viihdeohjelmien, kahvittelun ja muiden mukavien tunnelmahetkien parissa.

Jouko Hemmi
Turku