perjantai 8. toukokuuta 2015

SUOMI AJAUTUMASSA KEHITYKSEN SIVURAITEELLE!

Finlaysonin päätti purkaa sopimuksensa tavaratalo Kärkkäisen kanssa tämän suvaitsemattomien ja eettisten kaupankäyntitapojen kanssa jyrkässä ristiriidassa olevien rasististen mielipiteiden perusteella. Mitä tekee Fennovoima? Se tekee sopimuksia vielä epäeettisemmin toimivien yritysten kanssa; sellaisten joiden omistajatahot – Venäjän valtio ja sen ylin johto – eivät "tunne" eivätkä tunnusta sivistysvaltioiden kaupankäynnille asettamia pelisääntöjä ja eettisiä normeja.

Fennovoima ja sen toiminnan eettisyyden arvioinnista itsensä jäävänneet tahot, kuten elinkeinoministeriö ja  muut ydinvoiman puolustajat, tukevat siis em. venäläisten partnereiden harjoittamaa, maailmalla laajasti tuomittua politiikkaa ja kaupankäyntikulttuuria. Suomen parlamentti teki heidän lobbauksensa tuloksena periaatepäätöksen Rosatomin ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle. 

Jättäen edellä mainitut inhimilliset taipumukset ja kaupanteon motivaattorit hieman syrjemmälle ydinvoiman lisärakentamisen järkevyyden osalta on kysyttävä erityisesti sen energiataloudellisten realiteettien perään. Lukuisissa maissa suoritetut tutkimukset ja saavutetut tulokset osoittavat uusiutuvien energiamuotojen joka suhteessa paremman kannattavuuden. Syystä näiden energiamuotojen kaikkialla voimistuva rakennusboomi antaa perustellun aiheen todeta, että Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen ei ole tästä ajasta.

Arvostettu suomalainen teknillisen fysiikan professori Peter Lund 4.3.2015 Twitterissä: "Miksi ulkoistamme energiapolitiikkamme Venäjälle, Ranskalle ja öljymaihin? Otetaan energia omiin käsiin! Resurssien ja osaamisen kannalta olemme uusiutuvien mahtimaa. Mutta se pitää saada käyttöön! Nyt on korkea aika siirtyä Suomessakin uudelle vuosisadalle energia-ajattelussa ja tehdä energiaremontti." (Kannattaa lukea erityisesti arvostetun Washington Post -lehden artikkeli 1.5.2015, joka avautuu tämän linkin takaa: http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/04/30/why-teslas-announcement-could-be-such-a-big-deal/.)

Kansamme erityinen huolenaihe kohdistuu myös Fennovoiman ja sen suomalaisten yhteistyökumppaneiden useisiin toimiin, joissa on toimittu selkeästi lainvastaisesti. Ennen eduskunnan lopullista rakennuslupapäätöstä Pyhäjoen kunta otti oikeuden omiin käsiinsä ja aloitti laajat rakennustyöt voimalan sijoituspaikaksi ”päätetyllä” Hanhikiven alueella ja tuhosi laajasti alueen luontoa. Paikallinen poliisi otti oikeuden omiin käsiinsä lähtiessään puolustamaan kunnan laitonta päätöstä estämällä kansalaisten mielenosoituksen, jolla he halusivat rauhallisesti demonstroida kunnan päättäjien lainvastaista päätöstä ja viranomaisten laittomuuksia vastaan.

Uusi eduskunta on nyt vedenjakajalla. Sen tulee tehdä kansansa tulevaisuuden hyväksi ainoa oikea ratkaisu, joka ei perustu kansainvälisiä lakeja ja ihmisoikeuksia loukkaavien "yhteistyökumppaneiden" hyväksymiseen; ratkaisu, joka ei  perustu omien lakiemme noudattamattomuuteen ja kansalaismielipiteen väheksymiseen. Oikea energiapoliittinen ratkaisu ei myöskään lisää kansamme turvattomuutta eikä hyväksy kansamme taloudellista taakkaa keventämättömän, ajastaan kaiken aikaa yhä enemmän etääntyvän ydinenergian lisärakentamista.
 
Jos eduskunta edellä mainituista faktaseikoista huolimatta myöntää rakennusluvan Fennovoimalle, voi vain arvailla millaisen syöksyn se järjestää maamme kansainväliselle maineelle ja imagolle. Kansaansa kunnioittava parlamentti ei  sellaista yksinkertaisesti voi eikä saa hyväksyä.