sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

RIEMUYLIOPPILASPUHE LAANILAN LUKION LAKKIAISJUHLASSA 4.6.2016

Hei kaikki, arvoisat läsnäolijat!

Tietotekniikan hämmästyttävät saavutukset tuottavat yhä ihmeellisempiä saavutuksia. 10 päivää sitten tehtiin maailman ensimmäinen rakennus 3D-printtauksella - Dubaissa! Kyseessä on noin 250 m2:n talo ja printtaus kesti vain 17 päivää. Tuore CNN:n talousraportti kertoo, että robotit saattavat jo 20 vuoden kuluttua viedä yli 80 milj. amerikkalaiselta ja 15 milj. britiltä työpaikat, eli 50 % molempien maiden työvoimasta! Nämä moderneimmat robotit ovat raportin mukaan “erilaisia: niillä on mahdollisuus korvata ihmisen aivot yhtä hyvin kuin hänen kätensä”.

Erityisesti lääketiede on kehittynyt voimakkaasti. ”Lääketiede on edistynyt niin valtavasti, ettei terveitä ihmisiä oikeastaan enää ole.” Näin sanottiin jo v. 1932! Sanoja oli maailmankuulu kirjailija Aldous Huxley dystopiaa kuvaavassa tieteisromaanissaan Uljas uusi maailma.

Me riemuylioppilaat olemme 50 vuoden aikana nähneet ihmiskunnan huikaievan tieteellis-teknologisen kehityksen. Tällainen edistys johtuu evoluutiosta ja henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten älykkyyden, kehittymisestä. 

Ollakseen yhteiskunnalle hyödyllinen ihminen tarvitsee ohjausta ja hyvää koulutusta: sellaista, josta te, uunituoreet ylioppilaat, olette tässä koulussa monta vuotta nauttineet. Teknologisen kehityksen pyörteissä on jäänyt vähemmälle huomiolle eräs hyvin tärkeä asia, joka ravistelee kulttuurievoluution perustaa: ihmisen mentaalista kypsyyttä indikoivan viisauden vajaakäyttö tai suoranainen puute.

Tekniset saavutukset eivät mielestäni riitä osoittamaan sitä, että ihmiskunta olisi valmis ja valaistunut viisauden ”parametreillä” arvioituna. Tarvitsee vain kysyä, miksi historian tehokkaimmilla tuhoaseilla varustautuneet valtiot ”puolustavat” omia intressejään alistamalla lähinaapureitaan tai terrorisoimalla toisilla mantereilla asuvia puolustuskyvyttömiä kansoja. 

Onko niin, että uskonsodista miekkalähetyksineen, noitavainoineen jne. on kulunut liian vähän aikaa, jotta lukuisten eri uskontojen jumalat olisivat ehtineet tehdä keskinäisen rauhansopimuksen, joka olisi saanut heidän kannattajansa luopumaan väärin uskovien eliminoimisesta?

Esimerkkejä ihmisviisauden puutteesta löytyy kotinurkiltamme. Meillä on jo noin 25 vuotta ylläpidetty 200 000 – 300 000 ihmisen massatyöttömyyttä ja sen yhteiskunnalle aiheuttamia vakavia ongelmia. Näin siitä huolimatta, että Suomi on tänä päivänä paljon vauraampi kuin koskaan historiansa aikana. Meille on uskoteltu, että työttömyys vähenee talouskasvun edetessä. Arvostettu filosofimme Henrik von Wright sanoo, että se ei pidä paikkaansa: ”Työttömyys ja talouskasvu ovat yhteensopimattomia vaikuttimia. Talous kumpuaa yhteiskunnan kokonaisuudesta ja kattaa kaikki inhimillisen elämän vaikutusalueet. Työttömyys ei ole taloudellinen ongelma, vaan puhtaasti sosiaalinen.” Arvioin itse, että työttömyyttä ja sen seurauksia pidetään poliittisessa kulttuurissamme ihmisen henkilökohtaisina ongelmina: tyyliin huolehdi itse itsestäsi.

Toinen esimerkki. Meillä on tasa-arvolaki, joka kohtelee ihmisiä yhtenä suurena massana (periaatteella ”one size fits all” - kaikkia arvotetaan samalla mitalla); esimerkiksi työttömiä ja hyvin vaikeassa asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä. Erityisen huonosti kohdellaan vanhuksia, kuten tiedämme. Näissä ja muissa vastaavissa ryhmissä ihmiset ovat lain nojalla - tai sen estämättä - toki ”tasa-arvoisia”. Mutta kaikki muut, joita ei ole stigmatisoitu tai syrjäytetty yhteiskunnan osallisuudesta, ovat lain tarkoittamassa hengessä keskenään paljon tasa-arvoisempia.

Jakautuisivatko pohjoismaisen hyvinvointivaltion saavutukset paremmin koko kansan nautittaviksi, jos tasa-arvolain rinnalla tai sen asemesta meillä olisi olemassa oikeudenmukaisuuslaki? 

Suuri kysymys kuuluu: miksi kulttuurievoluutio on fokusoitunut tieteellis-teknologiseen kehittämiseen eli siihen on jäänyt - tai jätetty - ihmisen henkisen kypsyyden ja viisauden läpimentävä suuri aukko? Onko se luonnon laki vai tietoisesti tehty valinta? 

Suomessa on tämän vuoden alussa käynnistynyt hyvin mielenkiintoinen HundrED - 100 Koulua -hanke, jonka tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen mallimaana. (Pisa-tutkimukset ovat meille kaikille tuttuja.) 

Projektissa rakennetaan ja kootaan käytäntöjä, joissa tunne- ja tietoisuustaidot ovat avainasemassa. Hankkeessa prosessoidaan lasten ja nuorten sosiaalistamiseen, oppimiseen ja kognitiivisten valmiuksien kehittämiseen liittyvää pedagogiikkaa. Tästä ei ole kovin suuri askel väitteeseen ja toivomukseen, että projektin sisäänrakennettuna tavoitteena olisi myös mentaali- ja viisaustaitojen sisällyttäminen esi- ja peruskoulun sekä lukion opetusohjelmiin. 

Te, arvoisat nuoret tulevaisuuden airuet, minne ikinä tästä upeasta opinahjosta lähdettyänne suunnistattekin, ottakaa evääksenne täyspakkaus tutkimusmatkailijan ennakkoluulotonta, uteliasta seikkailumieltä. Matkailkaa, työskennelkää ja opiskelkaa kieliä myös ulkomailla. Tutustukaa eri kulttuureihin ja erilaisten ihmisten tapoihin ja tottumuksiin sekä heidän maailmoja syleileviin ideoihin ja ajatuksiin. Sellaisessa kokemus- ja elämyshorisontissa teidät tyrmäävä hämmennys, hämmästys ja häikäistyminen räjäyttää aivojenne neuronikytkennät aivan uusille taajuuksille: sellaisen uuden tietoisuuden ja viisauden syntymiseen, jonka meidän niin mahtava teknologinen kehitys rinnalleen kaipaa – ja välttämättä tarvitsee.

Albert Einsteinin sanoin: ”Mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto. Kun tutkiskelen itseäni ja ajattelumenetelmiäni, olen tullut siihen tulokseen, että fantasian lahja on merkinnyt minulle enemmän kuin lahjakkuuteni omaksua positiivista tietoa.”

Arvoisa juhlayleisö, toivotan teille kaikille aurinkoisen lämmintä, hyvää kesää!