lauantai 13. tammikuuta 2018

TURUN YDINKESKUSTAAN TORIPARKKI

VASTINE JOUKO LAAKSOLLE 
(Turkulainen-lehdessä 11.11.2018 julkaistu artikkelini koskien keskustelua Turun maanalaisen paikoitushallin rakentamisen mielekkyyttä) 

Vakuuttavassa artikkelissaan (Turkulainen 1.11.) Jouko Laakso totesi, että yhdellä äänellä edelliseltä valtuustolta on saatu oikeus rakentaa kyseinen toriparkki ja sekin yhden äänen enemmistö on kepulikonsteilla hankittu”. Joukolla oli perusteltua aihetta vaatia toriparkin hautaamista. Perusteltua aihetta sen hautaamiseen oli myös niillä, jotka jokin aika sitten järjestetyssä kyselyssä yli 70 %:n osuudellaan vastustivat toriparkkia. Karvas oli kaupunkilaisten pettymys, kun heidän demokraattisesti valitut edustajansa kieltäytyivät järjestämästä vaadittua kansanäänestystä toriparkista.

Turun yleiskaava 2020:n määräyksellä rajoitetaan voimakkaasti ydinkeskustaan suuntautuvaa henkilöautoliikennettä. Jos tämän vaatimuksen toteutumisesta ei huolehdita, kuka korvaa nykytilanteeseen verraten selvästi kasvaneen liikenteen melun, saasteiden, tärinän, ruuhkien ym. aiheuttamat haitat, jotka koituisivat Yliopistonkadun pienliikkeille, asunto-osakeyhtiöille ja asukkaille välillä Kauppiaskatu − Aninkaistenkatu? On aivan selvä, että kaikki muutkin haitat, kuten toriparkin salassa pidetyt ja siksi ilmeisen korkeat rakentamiskustannukset, tulisivat kaupunkikansan maksettaviksi.

Todellisen hyödyn saajia olisivat keskustorin yrittäjät, erityisesti toriparkkiyhtiön keskeiset toimijat TOK- ja TS-yhtymät, jotka keskustassa tontteja omistavina voisivat niille sijoittaa paikoituslai­toksia liiketoimintansa sitä edyllyttäessä. ”Yhtymät eivät kuitenkaan halua toimia näin − eikä kaupunki velvoita niitä siihen, vaikka muita kiinteistön omistajia velvoittaakin. TOK- ja TS-yhtymät saisivat todennäköisesti jopa kaksinkertaisen kiinteistöjalostustuoton: maanalaisen liikerakentamis­oikeuden kauppatorin asemakaavassa ja omille tonteilleen enemmän liikera­kentamisoikeutta, kun autopaikat on sijoitettu to­rin alle.” (Meidän Turku ry:n valituksesta Turun hallinto-oikeudelle 26.7.2012)

No eipä huolta, meillä on nyt vihdoin turkulaisten kokonaisetua (!) vahvasti ajava Turku keskustavisio 2050 ja sitä totetuttamaan asetettu eri alojen asiantuntijoiden visiotyöryhmä. Työryhmä on huolellisesti tutustunut (myös) em. yleiskaavaan sekä Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL), jonka 9 §:n mukaan ”kaavaa laadittaessa on selvitettävä (…) vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset”.

MRL:n edellyttämien vaikutusten jäätyä toriparkin rakentamisen osalta lain vaatimassa laajuudessa selvittämättä, meillä on nyt vihdoin – visiotyöryhmän ansiosta – laillinen vaihtoehto ydinkeskustan kokonaisvaltaiseksi paikoitusratkaisuksi: parkkiluola Louhi – ja sen laajennus. Tässä joka suhteessa parhaassa ratkaisussa päättäjien ei tarvitse kantaa huolta paikoituslaitoksen laillisuusvaatimusten noudattamisesta.

Mikä kaikkein parasta tämän aidon paikoitusvaihtoehdon toteuttamisessa: visiotyöryhmän ansiosta vihdoin saamme haudattua Turun taudin patogeeninkin, jonka oireista koko kaupunki kärsi aivan liian kauan.

Jouko Hemmi
Turku