lauantai 16. kesäkuuta 2012

TORIPARKIN KANNATTAJIEN PITÄÄ KUUNNELLA SEN VASTUSTAJIA

(Julkaistu Turkulainen-lehdessä 6.6.2012)

Turun Kauppatorin ehostaminen näyttää lehtitietojen perusteella jatkuvan kaupungin päättävissä elimissä. Toriparkkia puoltavat kannanotot painottavat sinällään hyviä asioita, kuten keskustan viihtyvyyden lisäämistä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Minna Arven mukaan (Turkulainen 12.5.) Turun keskusta tarvitsee lisää pysäköintitilaa eikä hän voi ymmärtää, miksi toriparkkia vastustetaan Turussa niin voimallisesti. Hän vertaa tilannetta Tampereeseen, jonka keskustaan rakennetaan maanalainen 950-paikkainen Hämpin pysäköintikeskus.

Esko Heinosen (TS 24.5.) mukaan taas olisi suurta tyhmyyttä jättää toriparkki rakentamatta. Verorahoilla jo tehtyjen ja tehtävien toimenpiteitten lisäksi yksityisen 70–80 miljoonan euron käyttäminen koko keskustan kehittämiseen olisi hänen mielestään ”todella hyvä piriste keskustan kehittämiseen ja alueen kuihtumisen estämiseksi”. Jos kaivattaisiin nykyistä enemmän keskustan ulkopuolelta tulevia shoppailijoita, jotka – hypoteettisesti – eivät jaksaisi kävellä mahdollisesti tavallista raskaampien kantamustensa kanssa Arven mainitsemaa 200 metriä kauemmas torilta, niin silloinkaan jostain syystä nyt lähes tyhjillään eli tuottamattomana lojuvaa Louhi-hallia ei käytettäisi.

Onko muita perusteluja sille, että keskusta tarvitsee lisää pysäköintipaikkoja? Esimerkiksi sellainen, että turkulaisia tulisi enemmän keskustaan asioimaan sen ulkopuolelta?

Mutta kun eivät taida tulla, koska heidät on vallitsevalla kauppojen keskittämisvimmalla pakotettu asioimaan keskustan ulkopuolisissa megapuodeissa, joissa superparkkitilaa riittää oman kaupungin ja naapurikylienkin ihmisten tarpeisiin. Olen tarkoituksella seurannut usean päivän ajan Turun Kauppatorin ympäristön kaduilla tapahtuvaa pysäköintiä ja havainnut, että siellä on vielä reilusti vapaata tilaa kaivattujen lisäturkulaisten tulla keskustaan ostoksille. 
 
Tampereen maanalaisen Hämpin pysäköintihallin rakentaminen, josta Arve hakee esimerkkiä, ei ole rinnastettavissa Turun toriparkkihankkeeseen, koska Hämpin päällä ei ole toria eikä se sijaitse ydinkeskustassa. Nimenkerääjien ja muidenkin vastustajien mielestä toriparkki – irrallisena kauppatorin ja sen lähiympäristön ilmeen, imagon ja sisältöjen kehittämisestä – ei palvele kaupungin keskustan kehittämisen kokonaissuunnittelua: ei lyhyellä eikä pitkällä jänteellä.

Euroopan kulttuuripääkaupunkina menestystä ja mainetta niittäneen Turun imagolle ja arvovallalle ei sovi, että näin merkittävässä, kaikkia kaupunkilaisia koskevassa ydinkeskustan kehittämisessä toimittaisiin kapea-alaisesti ja lyhytnäköisesti vain kaupallisten intressien hyväksi fokusoimalla kehittämistoimet toriparkkiin. Keskustan pitkän tähtäimen kehittämisen lähtökohtana tulee olla näkökulma, joka ottaa huomioon laajasti kaupunkilaisten tarpeet ja toiveet. Toriparkkiin varatut mittavat henkiset ja taloudelliset resurssit voidaan ohjata ydinkeskustan kokonaisvaltaiseen kehittämissuunnitelman laatimiseen ja sen toteutukseen. Kaupungin keskustasta saadaan silloin erilaisten vapaa-ajan toimintojen, aktiviteettien ja tapahtumien houkuttava elämys-, virkistys- ja ostoskohde.

Kun edellä mainitut kriteerit täyttyvät, siis oikeutettuna lähtökohtana ydinkeskustan kokonaisvaltaiselle suunnittelulle, niiden edellyttäminä myös torille ja torilta pois johtavan liikenteen järjestelyt voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisesti. Ei kuitenkaan niin, että mahdollisesti kasvava moottoriliikenne ohjattaisiin ruuhkautumaan kadulla olevan rampin kautta torin alle. Sen sijaan liikenteen ruuhkat, ilmansaasteet ja melu vähentyvät vielä nykyisestäkin ohjaamalla liikenne torin vierustalta raiteita pitkin lähellä olevien parkkihallien viereen tai tuntumaan.

Näiden näkökohtien valossa olisi suotavaa, että nyt ylivoimaisena vähemmistönä toriparkkia puolustavat kuuntelisivat sen vastustajia. Näin kenties voitaisiin välttyä uusilta vaatimuksilta järjestää kalliiksi tuleva kansanäänestys. Sen sijaan saataisiin vähintään kaksi kilpailevaa kauppatorin/ydinkeskustan kehittämissuunnitelmaa, joita nyt ei jostain syystä ole ollut näytillä.