tiistai 13. lokakuuta 2015

RAITSIKKA PALVELEE PARHAITEN JOUKKOLIIKENNETTÄ

(Julkaistu Turkulainen-lehdessä 30.9.2015)

Turun SDP on päättänyt tukea raitsikkaliikenteen jatkosuunnittelua. ”Tulevaisuuteen katsovassa tunnelmassa” tehdyssä kannanotossaan demarit painottavat raitiotien positiivista vaikutusta kaupunkikuvaan ja viihtyvyyteen sekä Turun kasvuun ja vetovoimaan. Verrattuna superbusseihin, joita he eivät poistaneet laskuistaan, demarit antavat suurempaa painoarvoa ratikoille ratkaisuna keskustaan suuntautuvaan joukkoliikenteeseen.

Erityistä painoarvoa ratikkasuunnittelun jatkamisen tueksi demarit lienevät saaneet Turun yleiskaavan 2020 määräyksistä, joiden mukaan keskustaan suuntautuvaa henkilöautoliikennettä tullaan rajoittamaan voimakkaasti.

Sillä liikenteen ohjaaminen keskustaan muilla kuin joukkoliikenteen ehdoilla veisi pohjan Turun kaiken aikaa vahvistuvalta matkailun, kestävän kehityksen ja hyvän kaupunkisuunnittelun tavoitteilta ja niin muodoin myös kaupungin profiilin kohottamispyrkimyksiltä.

Edellä mainituista premisseistä keskustan joustavaa ja tarkoituksenmukaisinta joukkoliikennettä palvelee selkeästi parhaiten raitiovaunuliikenne. Ratikka on hiljainen ja matkustusmukavuudeltaan ylivoimainen. Se myös kuljettaa kerrallaan enemmän matkustajia kuin bussi tai edes superbussi. Omalta osaltaan myös ratikoiden väljempi liikennöintitiheys poistaa epäviihtyvyystekijät torilta, kuten melun, ruuhkat ja saasteet.

Joukko- ja henkilöautoliikenteen säilyttäminen nykyisellään estää sellaisten suunnitelmien toteuttamisen, jotka kehittäisivät kauppatorin viihtymis-, viipymis- ja elämyskeitaaksi. Uudistusten tulee luonnollisesti tapahtua niin, että torikauppiaiden asema säilytetään ilman keskeytyksiä.

Kaupungin päättäjät ovat valintapäätöksen edessä. Epäselvyyttä ei ole siitä, että kaupunkilaisille kelpaa vain em. lähtökohdista tapahtuva keskustan kehittäminen. Jos sen toteutuessa kävisi niin, että kaupungin laitamien marketeissa shoppailemaan tottuneista edes pieni osa haluaisi henkilöautollaan ajaa ostoksille keskustorin laitamille, heidät on helppo ohjata kadunvarsiopastein Louheen. Sen omistajahan on lupautunut nyt lähes tyhjillään olevaa suurta maanalaista paikoitushallia tarvittaessa laajentamaan.

Päättäjien hallussa ovat jo kaikki tekniset seikat, tietotaito, evästykset kaupunkilaisten kuulemisista ja heidän vaatimuksensa kestävän kehityksen mukaisesta hyvästä kaupunkisuunnittelusta. Päättäjät ovat hyvin tietoisia myös niistä suurista ongelmista, joita kansan tahdon vastaisesti tehty Toriparkin rakentamispäätös toisi tullessaan. Kaupunkilaisilla on siis vahvat perustelut edellyttää, että kaupunginvaltuusto vihdoin hylkää uuden maanalaisen paikoitushallin (Toriparkin) rakentamisen Louhen kylkeen.

Kyse on nyt – de facto – kaupunkilaisten luottamuksen palautumisesta Turun kaupungin päätöksentekoon sen tulevaisuutta määrittävässä hyvin tärkeässä asiassa.