tiistai 20. maaliskuuta 2012

ANSIOSIDONNAISEEN TULOSSA TIUKENNUKSIA?


”Työmarkkinajärjestöt suunnittelevat ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamista, kertoi SAK:n Lauri Lyly Ylen aamu-tv:n haastattelussa. Hänen mukaansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto voisi vaihdella työnhakijan aktiivisuuden mukaan.” (Hesari tänään 20.3.201)

"Pöydällä on sellainen vaihtoehto, että sellaiset henkilöt, jotka ottavat aktiivisesti työttömyysturvan tukitoimia ja työllistämistoimia itselleen, saisivat paremman tilanteen, mutta ne jotka eivät ole näihin aktiivitoimiin lähdössä, niin heidän turvansa lyheninisi", sanoi Lyly Hesarin mukaan. - -

Työmarkkinajärjestöjen suunnitelmat ansiosidonnaisen työttömyysturvan tiukentamisesta ovat enemmän kuin paikallaan. Tällainen tiukentaminen ei kuitenkaan ole läheskään riittävä. Itse asiassa koko ansiosidonnainen työttömyysturva pitäisi poistaa kokonaan. Miksi? Yksinkertaisesti siitä syystä, että työmarkkinatuen tai toimeentulotuen varassa kituuttavat työttömät ovat huomattavasti heikommassa taloudellisessa asemassa kuin ansiosidonnaista nauttivat työttömät.

Perustuslain (PL) mukaan ”ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä”, mutta työmarkkinajärjestöjen mielestä – esim. tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain tulkintansa mukaan – on oikein antaa huomattavasti paremmat taloudelliset tuet ja elämisen edellytykset vain yhdelle tietylle työstään irtisanottujen ryhmälle.

Mitä asiasta sanoo v. 2004 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki? ”Lain tarkoitus on ehkäistä syrjintää muun muassa työelämässä ja koulutuksessa.” Laki kieltää ”syrjimisen esimerkiksi vammaisuuden, kansallisuuden tai uskonnon perusteella. Laki myös edellyttää, että viranomaiset kaikessa toiminnassaan edistävät yhdenvertaisuutta. Heidän on laadittava suunnitelma siitä, miten he voivat parantaa yhdenvertaisuutta.” 

Mutta missä ovat ao. lain tai jonkin muun PL:sta johdetun lain pykälät siitä, miten estetään työmarkkinoiden käytettävissä olevien – siis työelämässä mukana olevien – työttömien ihmisten syrjintä? Siis niiden, jotka saman syyn eli työttömyyden nojalla tulevat työttömyysturvansa osalta "kohtalotovereitaan" huomattavasti huonommin kohdelluiksi?

Eivätkö kansanedustajat seuraa säätämiensä lakien vaikutuksia ja huolehdi niiden toteutumisesta kansan keskuudessa? Vai mistä on kysymys?